Deze pagina bevat een samenvatting van de informatie over transacties op eigen aandelen door GBL.

De Buitengewone Algemene Vergadering van GBL van 28 april 2020 heeft de aan de Raad van Bestuur verleende bevoegdheid om eigen aandelen in te kopen hernieuwd voor een periode van 5 jaar.

Uiterlijk op het einde van de 7de beursdag na de uitvoeringsdatum van de verrichting is die informatie bekendgemaakt en tegelijkertijd aan de FSMA meegedeeld.

De Raad van Bestuur van 31 oktober 2018 had de vennootschap toegestaan om eigen aandelen in te kopen voor 250 miljoen euro. Dit programma voor inkoop werd volledig uitgevoerd.

De Raad van Bestuur van 19 september 2019 heeft een tweede programma voor de inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 250 miljoen euro goedgekeurd.  Dit programma voor inkoop werd volledig uitgevoerd.

De Raad van Bestuur van 17 september 2020 heeft een derde programma voor de inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 250 miljoen euro goedgekeurd. Dit programma voor de inkoop van eigen aandelen is momenteel in uitvoering.

Lijst van de laatste wekelijkse transacties

Lees de persberichten over de

Transacties op GBL-aandelen

 

Datum % van het kapitaal Eigen aandelen van GBL
31 December 2019 3,2% 5.238.989
31 December 2018 1,6% 2.642.982
31 December 2017 3,5% 5.660.482
31 December 2016 3,7% 5.924.416
31 December 2015 3,8% 6.076.926
31 December 2014 3,8% 6.147.123
31 December 2013 3,8% 6.308.090
31 December 2012 3,8% 6.134.514
31 December 2011 3,8% 6.099.444
31 December 2010 3,8% 6.099.444
31 December 2009 3,8% 6.054.739

Juridische informatie

De Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020 heeft de aan de Raad van Bestuur van de vennootschap verleende machtiging verlengd met een periode van vijf jaar, waardoor de Raad met inachtneming van de wettelijke bepalingen een maximumaantal van 32.271.657 eigen aandelen kan verwerven. Ze mogen alleen worden verworven met een tegenwaarde die niet meer dan 10% lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twaalf maanden die aan de verrichting voorafgaan en niet meer dan 10% hoger dan de hoogste koers van de twintig laatste noteringen.

Deze machtiging betreft ook de verwerving van eigen aandelen door de rechtstreekse en onrechtstreekse dochterondernemingen van GBL.

Dezelfde Buitengewone Algemene Vergadering heeft ook de aan de Raad van Bestuur van de vennootschap verleende machtiging hernieuwd om eigen aandelen in te kopen en te verkopen wanneer deze inkoop of verkoop noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap af te wenden.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft goedgekeurd dat de Raad van Bestuur de eigen aandelen zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering en zonder tijdslimiet op de beurs en buiten de beurs van de hand mag doen.

In dat kader sloot de vennootschap een contract om de marktliquiditeit van het GBL-aandeel te verbeteren. Dat contract wordt discretionair uitgevoerd door een derde voor rekening van GBL, in het kader van de machtiging die de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2020 verleende en met inachtneming van de toepasselijke regels.