2020
Resultaten per 30 september 2020
Halfjaarresultaten 2020
Betaaldatum van het dividend
Resultaten per 31 maart 2020
Datum waarop de coupon wordt onthecht
Gewone Algemene Vergadering 2020
Buitengewone Algemene Vergadering 2020
Publicatie van het Jaarverslag 2019
Jaarresultaat 2019

Sommige van de hierboven vermelde data zijn afhankelijk van de agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en kunnen dus worden gewijzigd.

Resultaten per 30 september 2019
Halfjaarresultaten 2019
Online publicatie van het verslag over de betalingen aan de overheid
Resultaten per 31 maart 2019
Betaaldatum van het dividend
Datum waarop de coupon wordt onthecht
Gewone Algemene Vergadering 2019
Jaarresultaat 2018