2019
Resultaten per 30 september 2019
Halfjaarresultaten 2019
Online publicatie van het verslag over de betalingen aan de overheid
Resultaten per 31 maart 2019
Betaaldatum van het dividend
Datum waarop de coupon wordt onthecht
Gewone Algemene Vergadering 2019
Jaarresultaat 2018
Resultaten op 30 september 2018
Halfjaarresultaten 2018
Betaaldatum van het dividend
Datum waarop de coupon wordt onthecht
Resultaten per 31 maart 2018
Gewone Algemene Vergadering 2018
Publicatie van het jaarverslag (FR/NL)