2021
Resultaten per 30 september 2021
Halfjaarresultaten 2021
Resultaten per 31 maart 2021
Gewone Algemene Vergadering 2021
Publicatie van het Jaarverslag 2020
Jaarresultaat 2020

Sommige van de hierboven vermelde data zijn afhankelijk van de agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en kunnen dus worden gewijzigd.

Resultaten per 30 september 2020
Halfjaarresultaten 2020
Betaaldatum van het dividend
Resultaten per 31 maart 2020
Datum waarop de coupon wordt onthecht
Gewone Algemene Vergadering 2020
Buitengewone Algemene Vergadering 2020
Publicatie van het Jaarverslag 2019
Jaarresultaat 2019