Skip to main content

Bezitsstructuur

Eind 2017 heeft GBL een maatschappelijk kapitaal van 653,1 miljoen euro, en wordt vertegenwoordigd door 161.358.287 aandelen. Het aandeelhouderschap van GBL wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een controleaandeelhouder, Pargesa Holding S.A., die 50,0% van de bestaande aandelen en 51,9% van de stemrechten (1) in bezit heeft. Pargesa Holding S.A. staat zelf onder de gezamenlijke controle van de groepen Power Corporation du Canada (Canada) en Frère (België), wat GBL een stabiele en stevige aandeelhoudersbasis verleent. Sinds 1990 zijn beide groepen verbonden door een aandeelhoudersovereenkomst. In december 2012 werd deze overeenkomst verlengd tot in 2029, met de mogelijkheid tot verlenging na 2029. Einde 2017 bezit GBL rechtstreeks en via haar dochterondernemingen 5.660.482 GBL-aandelen, die 3,5% van het uitstaand kapitaal uitmaken. De vennootschap sloot een contract met een derde om de marktliquiditeit van het GBL-aandeel te verbeteren. Dat liquiditeitscontract wordt discretionair uitgevoerd voor rekening van GBL, in het kader van de machtiging die de Algemene Vergadering van 25 april 2017 verleende en met inachtneming van de toepasselijke regels. Eind december 2017 heeft GBL in toepassing hiervan geen aandelen in de portefeuille.

(1) Rekening houdend met de eigen aandelen waarvan het stemrecht is opgeschort

Spreiding van het aandeelhouderschap

op 31 december 2017

Spreiding van het aandeelhouderschap op 31 december 2016

 

Controleorganigram