Bezitsstructuur

Eind 2018 heeft GBL een maatschappelijk kapitaal van 653,1 miljoen euro, en wordt vertegenwoordigd door 161.358.287 aandelen. Het aandeelhouderschap van GBL wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een controleaandeelhouder, Pargesa Holding S.A., die 50,0% van de bestaande aandelen en 51,9% van de stemrechten (1) in bezit heeft. Pargesa Holding S.A. staat zelf onder de gezamenlijke controle van de groepen Power Corporation du Canada (Canada) en Frère (België), wat GBL een stabiele en stevige aandeelhoudersbasis verleent. Sinds 1990 zijn beide groepen verbonden door een aandeelhoudersovereenkomst. In december 2012 werd deze overeenkomst verlengd tot in 2029, met de mogelijkheid tot verlenging na 2029.

Einde 2018 bezit GBL rechtstreeks en via haar dochterondernemingen 2.642.982 GBL-aandelen, die 1,6% van het uitstaand kapitaal uitmaken. De vennootschap sloot een contract met een derde om de marktliquiditeit van het GBL-aandeel te verbeteren. Dat liquiditeitscontract wordt discretionair uitgevoerd voor rekening van GBL, in het kader van de machtiging die de Algemene Vergadering van 25 april 2017 verleende en met inachtneming van de toepasselijke regels. Eind december 2018 heeft GBL in toepassing hiervan 36.000 aandelen in de portefeuille.

Kennisgevingen

Kennisgevingen overeenkomstig artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (van de laatste vijf jaar)

Kennisgevingen

Kennisgevingen overeenkomstig artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (Eerste kennisgeving van februari 2008)