Skip to main content
 • 19,98%
  Deelneming in kapitaal 30/09/2018
 • 302 EUR M
  Waarde van de deelneming 30/09/2018
 • 19,98%
  Deelneming in stemrechten 30/09/2018
 • 1
  Aantal vertegenwoordigers in de statutaire organen 30/06/2018
Investeringsjaar 2015 Investeringsgeschiedenis

Ontex is een groeiende internationale groep gespecialiseerd in hygiëne-producten voor baby’s, dames en volwassenen. Ontex-producten worden in meer dan 110 landen verdeeld onder de eigen merknamen en de merknamen van detailhande-laars. De belangrijkste verkoopkana-len zijn de kleinhandel, medische instellingen en apotheken.

Resultaten in 2017

De totale omzet van Ontex voor 2017 bedragen 2,36 miljard euro, een stijging met 18,2% volgens gepubliceerde cijfers en 5,5% op vergelijkbare basis, wat beter is dan de algemene vlakke markt voor persoonlijke hygiëne. In 2017 realiseerde Ontex een omzetgroei in de drie categorieën (Babycare, Adult care en Femcare). Hieruit bleek een sterke vraag van de consument naar Ontex-producten, waardoor het marktaandeel van de meeste divisies toenam.

De omzet van 2017 waren ruim gespreid en de meeste geografische gebieden leverden hogere inkomsten op. Als gevolg van de groei op vergelijkbare basis met dubbele cijfers en de Braziliaanse overname, steeg de omzet in Noord- en Zuid-Amerika tot 27% van de groepsomzet, terwijl het aandeel in de groepsomzet van West-Europa voor het eerst minder dan 50% bedroeg, ondanks de sterke stijging in deze regio.

De aangepaste EBITDA van 266,4 miljoen euro (marge van 11,3%) was 7,1% hoger op jaarbasis ondanks 7,8 miljoen euro aan negatieve wisselkoers-schommelingen.

De aangepaste EBITDA-marges van de groep exclusief Brazilië bleken robuust en bedroegen 12,0% ten opzichte van 12,5% in 2016. Dit was een bestendig resultaat, waarbij de kostenbesparingen en efficiëntie-programma’s van Ontex de aanzienlijke negatieve invloeden van buitenaf grotendeels compenseerden, en waarbij enkele capaciteitsbeperkingen die de winstgevendheid van Ontex op korte termijn beperkten.

De algemene prestaties van het in maart 2017 overgenomen Braziliaanse bedrijf bleven ruimschoots achter bij de verwachtingen van Ontex. De moeilijke marktomstandigheden vormden een lastige context.

Er zijn reeds belangrijke acties ondernomen om de problemen in Brazilië aan te pakken, waaronder enkele wijzigingen in het systeem van verkoopstimulansen, versterkte processen en controles. Ontex bekijkt hoe het bedrijf de bedrijfsprestaties op de omzet en het bedrijfsresultaat duurzaam kan verbeteren.

De herfinanciering van de schuld in de tweede helft van 2017 resulteerde in een aanzienlijke verlenging van de schuldlooptijden tot 2022 en 2024 en een lagere gemiddelde kostprijs van de schuld met een grotendeels afgedekt renterisico, in lijn met het indekkingsbeleid van de groep. De geraamde jaarlijkse besparingen vóór belastingen worden geraamd op ongeveer 10 miljoen euro.

De Raad van Bestuur stelt voor om een brutodividend van 0,60 euro per aandeel uit te keren, een verhoging van 0,05 euro per aandeel, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders op de eerstvolgende jaarlijkse Algemene Vergadering.

Investeringsthesis

De groei van de industrie werd in de voorbije jaren gedragen door (i) de veerkracht van de activiteit (het gaat om basisgoederen), (ii) de vergrijzing in mature landen en (iii) de bevolkingsgroei en het toenemende gebruik van hygiëneproducten in groeilanden.

Ontex moet in staat zijn beter te doen dan de markt dankzij (i) het toegenomen marktaandeel van privatelabelproducten, (ii) het grotere belang van zijn eigen merken, met inbegrip van een positionering als premium merk (iii) het grotere belang van groeilanden incontinentieproducten voor volwassenen.

Bestuur

Audit- en Risicocomité (1/3) Remuneratie- en Nominatiecomité (1/4*) Raad van Bestuur (1/7*)
Lid Lid Lid
* Aantal vertegenwoordigers van GBL in de statutaire organen ten opzichte van het totaal aantal leden. Informatie over bestuur is gedateerd 31/12/2017, tenzij vervangen door recentere openbare bekendmakingen.