Wie we zijn

Trouw blijven aan onze waarden

Gebaseerd op familiaal aandeelhouderschap - Een multigenerationeel perspectief

 • Een ondernemersgeest met een multigenerationeel perspectief op het gebied van business
 • Verantwoorde en betekenisvolle groei om grootse bedrijven te ondersteunen
 • Een wendbaar besluitvormingsproces met de steun van een stabiele controleaandeelhouder

Sterk zakelijk erfgoed - Veerkracht over de cycli heen

 • Tientallen jaren opgebouwde industriële en bestuurlijke ervaring toepassen op nieuwe uitdagingen en situaties
 • Het vermogen om nieuwe industrieën en manieren van werken te omarmen zonder afbreuk te doen aan onze principes of fundamentele waarden
 • A+ / A1 ratings die onze robuuste balans en financiële flexibiliteit weerspiegelen

Een betrokken belegger - Engagement voor de lange termijn

 • Afgestemd op de langetermijntrends die de economie en de samenleving aansturen
 • Gericht op aantrekkelijke industrieën en sectoren die in de loop van de tijd gestaag kunnen groeien
 • Bereid om te blijven investeren waar en wanneer we waarde zien
 • Altijd prioriteit geven aan de langetermijnvisie als het gaat om beslissingen ter ondersteuning van onze ondernemingen in portefeuille

Hoe we waarde creëren

Door investeringsopportuniteiten te identificeren, de portefeuille te beheren en invloed uit te oefenen

Identificeren van wereldwijde bedrijven die leider zijn in hun sector

 • We maken gebruik van ons netwerk en onze unieke sourcing capaciteiten om investeringsopportuniteiten van hoge kwaliteit te identificeren
 • Samenwerken met sectorleiders met het potentieel om te profiteren van seculiere groeitrends en actief deel te nemen aan de consolidatie van de sector
 • Een dynamische allocatiestrategie van kapitaal toepassen
 • Gericht op mondiale bedrijven die hun hoofdkantoor in Europa hebben en kunnen profiteren van ons uitgebreide Europese netwerk
 • Altijd een referentie investeerder met een plaats in het raad van bestuur

Een invloedrijke stem in het bestuur

 • Waardevolle industrie- en sectorkennis en ervaring bieden
 • Een constructieve partner in fase met het management, maar bereid om hen uit te dagen indien nodig
 • Inzicht ondersteund door een sterke analyse en een onafhankelijk oordeel
 • Gericht op belangrijke zakelijke beslissingen op het gebied van keuze en vergoeding van de CEOs, bedrijfsstrategie en allocatie van kapitaal

Werken voor het algemeen belang

 • Streven naar een evenwicht tussen de noodzaak van rendement en de bredere behoeften van onze samenleving en planeet
 • Gericht op bedrijven en sectoren in de voorhoede van sociale, economische en ecologische vooruitgang
 • Invloed aanwenden om de beste ESG-praktijken in onze hele portefeuille te promoten

Hoe we rijkdom creëren

Behoud en groei van het erfgoed

Streven naar een consistent toenemende waarde van de portefeuille

 • Netto-actiefwaarde stabiel en constant laten groeien over de cycli heen
 • Ervoor zorgen dat de allocatie van kapitaal in overeenstemming is met die doelstelling
 • Ondersteund door een gedisciplineerd, doelgericht en methodisch proces

Aandeelhouders aantrekkelijke rendementen bieden door waardevermeerdering van het kapitaal, dividendenrendement en inkoop en vernietiging van eigen aandelen

 • Gericht op bedrijven die betekenisvolle en duurzame groei kunnen bieden
 • Investeren waar we een goed rendement kunnen behalen zonder behoefte aan een leverage

Het benchmarken van prestaties op basis van conventionele markten ESG-maatstaven

 • Totaal aandeelhoudersrendement op lange termijn beter laten presteren dan de Stoxx Europe 50
 • ESG-overwegingen volledig integreren in ons investeringsproces
 • Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prestatie- en duurzaamheidsmeting