Skip to main content
 • 16,60%
  Deelneming in kapitaal 30/09/2018
 • 2.893 EUR M
  Waarde van de deelneming 30/09/2018
 • 16,60%
  Deelneming in stemrechten 30/09/2018
 • 3
  Aantal vertegenwoordigers in de statutaire organen 30/09/2018
Investeringsjaar 2013 Investeringsgeschiedenis

SGS biedt zijn klanten aangepaste oplossingen op het gebied van inspectie, kwaliteitscontrole, testing en certificering om hun commerciële activiteiten sneller, eenvoudiger en efficiënter te laten verlopen. Zijn wereldwijde netwerk bestaat uit meer dan 95.000 werknemers in ruim 2.400 kantoren en laboratoria.

 

Resultaten in 2017

De SGS-groep behaalde in 2017 solide resultaten. De totale inkomsten bedroegen 6,3 miljard CHF en SGS ligt op schema om de in het strategisch plan 2020 voorspelde omzetgroei te realiseren. De groep realiseerde een omzetgroei van 5,4% op basis van constante wisselkoersen, waarvan 4,2% autonoom was en 1,2% werd bijgedragen door recente acquisities. Op basis van historische gerapporteerde gegevens steeg de omzet van de groep met 6,1%. Over het overgrote deel van de portefeuille werd een aanzienlijke groei gerapporteerd.

Het aangepast bedrijfsresultaat bedroeg 969 miljoen CHF tegenover 919 miljoen CHF vorig jaar, een stijging van 5,4% (gebaseerd op constante wisselkoersen). De aangepaste bedrijfswinstmarge bleef stabiel ten opzichte van vorig jaar (15,3%) bij constante wisselkoersen, waarbij de verbeterde onderliggende resultaten gedeeltelijk geneutraliseerd werden door strategische investeringen.

De winst over de periode kwam uit op 664 miljoen CHF, een stijging van 13,3%, voornamelijk als gevolg van betere prestaties, minder herstructureringskosten en een eenmalige verlaging van het belastingtarief tot 22,0% (2016: 24,0%) als gevolg van de belastinghervorming in de VS, ondanks een niet-aftrekbare bijzondere waardevermindering op goodwill van 30 miljoen CHF die een impact had op de Industrial dienstverlening.

De nettowinst, deel van de groep, bereikte 621 miljoen CHF, een stijging van 14,4% tegenover 543 miljoen CHF in 2016.

De groep genereerde een solide operationele cashflow van 987 miljoen CHF, ondersteund door sterke onderliggende bedrijfsprestaties. De netto-investeringen in vaste activa bedroegen 281 miljoen CHF en de groep voltooide 12 overnames tijdens de periode voor een totaalbedrag in contanten van CHF 40 miljoen. In 2017 heeft de groep een dividend uitgekeerd van 528 miljoen CHF.

Op 31 december 2017 bedroeg de nettoschuldpositie van de groep 698 miljoen CHF tegenover een nettoschuldpositie van 736 miljoen CHF op 31 december 2016.

Investeringsthesis

De sector wordt gekenmerkt door sterke instapbarrières en wordt gedragen door aantrekkelijke fundamentals:

 • Groei en veroudering van de infrastructuur
 • Uitbesteding van activiteiten
 • Uitbreiding van de regelgevingen
 • Toenemende complexiteit van de producten
 • Consolidatie

SGS biedt in deze sector een bijzonder aantrekkelijk profiel:

 • Wereldleider
 • Gediversifieerde portefeuille
 • Ideaal gepositioneerd om groeimogelijkheden te benutten
 • Bestand tegen economische cycli

Bestuur

Auditcomité (1/3*) Raad van Bestuur (3/9*) Benoemings- en Remuneratiecomité (1/3*)
Lid
Lid Lid
Lid Lid
* Aantal vertegenwoordigers van GBL in de statutaire organen ten opzichte van het totaal aantal leden. Informatie over bestuur is gedateerd 31/12/2017, tenzij vervangen door recentere openbare bekendmakingen.