Dividend per aandeel

Dividend per aandeel

Winstverdeling 2020

Aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 27 april 2021 zal worden voorgesteld om de winstverdeling voor het boekjaar 2020 goed te keuren, hetzij een globaal bedrag van 395,9 miljoen euro, tegenover 508,3 miljoen euro voor het vorige boekjaar.

Rekening houdend met het aantal effecten dat recht geeft op een dividend (158.368.260), zou de winstuitkering voor het boekjaar 2020 overeenstemmen met een brutodividend van 2,50 euro per GBL-aandeel (20,6% minder dan het dividend van 3,15 euro voor het boekjaar 2019), of 1,75 euro netto per aandeel (we herinneren eraan dat het tarief van de roerende voorheffing uniform op 30% is vastgelegd voor het dividend van GBL, en dat vanaf 1 januari 2016).

Brutodividend per aandeel
(in EUR)

  • Brutodividend
  • Dividendrendement

Dividend per aandeel

Brutodividend per aandeel: 2,50 euro (- 20,6%) 

Globaal bedrag: 395,9 miljoen euro

Coupon n° 23

4 mei 2021

Datum waarop coupon wordt onthecht (ex-dividend date)

 

5 mei 2021

Afsluitingsdatum van de dividendgerechtigde posities van coupon (record date)

6 mei 2021

Uitbetalingsdatum van coupon (payment date)