Handhaving van een gestage groei van het dividend en een aantrekkelijk dividendrendement op lange termijn

Het dividendbeleid van GBL bestaat erin een stabiel of groeiend dividend uit te keren in de tijd.

Over de voorbije 15 jaar heeft GBL:

  • haar brutodividend per aandeel bijna verdubbeld, wat overeenkomt met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 4,6% over deze periode; en
  • a an haar aandeelhouders 5,9 miljard euro uitgekeerd.

De uitkeerbare reserves bedragen per eind 2019 10,9 miljard euro(1).

(1) Voor dividenduitkering voor het boekjaar 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020

Lees verder

Dividend per aandeel

Dividend per aandeel

Winstverdeling 2019

Aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 april 2020 zal worden voorgesteld om de winstverdeling voor het boekjaar 2019 goed te keuren, namelijk een brutobedrag van 3,15 euro per GBL-aandeel, wat neerkomt op een stijging met 2,6% in vergelijking met het bedrag van 3,07 euro dat werd uitgekeerd voor het voorgaande boekjaar, gelijk aan 2,205 euro netto per aandeel (30% roerende voorheffing).

Rekening houdend met het aantal effecten dat recht geeft op een dividend (161.358.287) zou de totale winstuitkering voor het boekjaar 508,3 miljoen euro bedragen, tegenover 495,4 miljoen euro in 2018. We herinneren eraan dat het tarief van de roerende voorheffing uniform op 30% is vastgelegd voor het dividend van GBL, en dat vanaf 1 januari 2016 (27% voor het boekjaar 2015).

Brutodividend per aandeel
(in EUR)

Brutodividend per aandeel

 

Brutodividend per aandeel: 3,15 euro (+ 2,6%) 

Globaal bedrag: 508,3 miljoen euro

Coupon nr. 22

5 mei 2020

Datum waarop coupon nr. 22 wordt onthecht (ex-dividend date)

6 mei 2020

Afsluitingsdatum van de dividend gerechtigde posities van coupon nr. 22 (record date)

7 mei 2020

Uitbetalingsdatum van coupon nr. 22 (payment date)