Dividend per aandeel

Dividend per aandeel

Winstverdeling 2021 en dividendvoorstel 2022

De Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2022 heeft de winstverdeling voor het boekjaar 2021 goedgekeurd, onder de vorm van een brutodividend van 2,75 euro per GBL-aandeel (een verhoging van 10 % ten opzichte van het dividend van 2,50 euro met betrekking tot het boekjaar 2020), of 1,925 euro netto per aandeel (er wordt aan herinnerd dat het tarief van de roerende voorheffing uniform op 30% is vastgelegd voor het dividend van GBL, en dat vanaf 1 januari 2016).

Gezien de sterkte van het balans en de perspectieven van cash earnings verwacht GBL in 2023 een dividend voor het boekjaar 2022 dat minimaal gelijk zou moeten zijn aan het dividend per aandeel van vorig jaar van 2,75 euro. Het dividend is zoals gewoonlijk onderworpen aan de goedkeuring door de Algemene Vergadering van GBL.

Brutodividend per aandeel
(in EUR)

  • Brutodividend
  • Dividendrendement

Dividend per aandeel

Brutodividend per aandeel: 2,75 euro (+10,0%)

Globaal bedrag: 420,2 miljoen euro

Coupon n° 24

3 mei 2022

Datum waarop coupon wordt onthecht (ex-dividend date)

 

4 mei 2022

Afsluitingsdatum van de dividendgerechtigde posities van coupon (record date)

5 mei 2022

Uitbetalingsdatum van coupon (payment date)