2021

Toegang tot de audio-webcast van de Vergadering

GAV - Jaarrekening op 31 december 2020

GAV - Total aantal aandelen en stemrechten op 26 maart 2021

GAV - Toespraak van de Voorzitter van het Benoemings- Remuneratie- en Governancecomité tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020

GAV – Presentatie I. Gallienne en X. Likin

Toegang tot de audio-webcast van de Vergaderingen

BAV - Stemming op afstand (Covid-19)

BAV - Gemotiveerd verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik van het toegestane kapitaal

BAV - Project van statuten - mark-up

BAV - Project van statuten - clean

BAV - Total aantal aandelen en stemrechten op 27 maart 2020

GAV - Stemming op afstand (Covid-19)

GAV - Jaarrekening op 31 december 2019

GAV - Total aantal aandelen en stemrechten op 27 maart 2020