Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur (uittreksel uit het GBL-Jaarverslag 2018)

Corporate Governance Charter

Statuten van GBL