In 2021 heeft GBL ACT haar grootste bijdrage ooit geleverd aan de maatschappij door het verdubbelen van de steun tot 3,8 miljoen euro.
 

Fondation Saint-Luc

Digitalisering van chirurgische beelden, een belangrijke stap voorwaarts in de digitale transformatie van Cliniques universitaires Saint-Luc

Het operatiekwartier van Cliniques universitaires Saint-Luc is uitgerust met zeven optische microscopen, die tegen 2025 door digitale microscopen moeten worden vervangen. De Fondation Saint-Luc, de referentie voor sponsoring bij Cliniques universitaires Saint-Luc, is nauw betrokken bij de fondsenwerving voor de aankoop van deze apparatuur. GBL, partner van de Fondation Saint-Luc, heeft dit project gesteund door de aankoop mogelijk te maken van de eerste digitale microscoop die specifiek bestemd is voor oftalmologische chirurgie.

Digitale microscopen betekenen een belangrijke technologische vooruitgang. Zij maken het mogelijk chirurgische handelingen te verbeteren, assistenten op te leiden, gegevens op afstand en interdisciplinair uit te wisselen en elektronische beelden te genereren die door computers kunnen worden geanalyseerd, waardoor de integratie van kunstmatige intelligentie en dus de ontwikkeling daarvan in Saint-Luc mogelijk wordt. De eerste ingrepen met behulp van deze microscoop zijn in september 2021 van start gegaan.

Door deze digitale microscoop te financieren, neemt GBL actief deel aan innovatie, zowel op het gebied van onderzoek als van patiëntenzorg en onderwijs.

 

Le Petit Vélo Jaune

Ondersteuning van gezinnen via vrijwilligers die administratieve en psychologische bijstand verlenen

In heel Brussel biedt de vzw Le Petit Vélo Jaune steun aan toekomstige en nieuwe ouders die geïsoleerd, kwetsbaar en zich in een precaire situatie verkeren, om hen te helpen een geruststellende gezinsomgeving te vinden. Deze begeleiding wordt georganiseerd in de vorm van ontmoetingen tussen een vrijwilliger en een gezin. Beide komen elke week een paar uur bijeen, gedurende een periode van ongeveer een jaar.

Geconfronteerd met een opeenstapeling van moeilijkheden, voelen sommige ouders zich soms overweldigd en ontmoedigd. De vrijwilliger biedt dan steun, of het nu gaat om talrijke administratieve procedures, of psychologisch, door een luisterend oor te bieden en een hulpbron te worden op wie men kan rekenen. De vrijwilliger fungeert ook als aanvullende schakel tussen de gezinnen en de verschillende diensten en verenigingen, die soms moeilijk toegankelijk of onbekend zijn voor de ouders.

In 2020 wilde Le Petit Vélo Jaune het concept van solidaire gezinsbegeleiding uitbreiden om ook ouders in Wallonië ervan te laten genieten. De spin-off is ontstaan om de vernieuwende en unieke methoden van de vereniging te delen met nieuwe structuren die het avontuur wensen aan te gaan.

Het doel is steun te verlenen aan twee nieuwe structuren per jaar, elders in het land, zodat er tegen 2026 in totaal 12 structuren en meer dan 550 gezinnen ondersteund zullen worden.

Dankzij de steun van donors, waaronder GBL, kon de oprichting van de eerste drie structuren worden ondersteund.

 

Toekomst Atelier de l'Avenir - TADA

Intensieve coaching om het welzijn van jongeren te bevorderen en hen te motiveren voor hun toekomst

In Brussel biedt TADA meer dan 1.500 maatschappelijk kwetsbare tieners (en hun entourage) een netwerk aan dat hen jarenlang intens coacht. Via vijf weekendscholen en een alumni-netwerk biedt TADA buitenschoolse activiteiten aan waarbij de (leer)lat hoog ligt, terwijl ook het welbevinden van de jongeren bevorderd wordt.

Op TADA’s weekendscholen in Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht en Schaarbeek ontdekken tieners (10-14) zichzelf en de maatschappij dankzij plezante praktijkles van bevlogen professionals, bijvoorbeeld van rechters, verpleegkundigen, koks of mecaniciens.

Via vakken als een introductie tot recht, geneeskunde, mechanica, of zelfs financiën door GBL’s teams, krijgen deze tieners iedere zaterdag – drie jaren lang – een inkijk in wat “later” zoal in petto heeft. Zo begrijpen ze de relevantie van leren en ”je best doen, voor later” beter terwijl ze zichzelf ontplooien tot gemotiveerde jonge mensen, vol motivatie om later bij te dragen aan onze samenleving.

GBL steunt de antenne in Sint-Joost-ten-Node zodat TADA de komende jaren nog meer kinderen kan coachen. Zowel tijdens het driejarig parcours in de weekendschool als erna in het alumni-netwerk.

Voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid van GBL

 
Play