Delivering
Meaningful
Growth

 

Onze verantwoordelijkheden waarmaken

In een wereld waarin zakendoen vaak wordt gezien als kortzichtig, financieel gedreven en losgekoppeld van de zorgen van de maatschappij in het algemeen, zijn de waarden van GBL nog nooit zo relevant geweest. In een tijd waarin velen de rol van het bedrijfsleven en zijn impact op de planeet in vraag stellen, is het belangrijk opnieuw te beklemtonen dat het creëren van rijkdom cruciaal is voor onze vooruitgang en ons welzijn. Daarom zijn we nu meer dan ooit gefocust op de impact die we op de wereld kunnen hebben en hoe GBL, als organisatie met invloed, zijn rol kan spelen in het creëren van een meer betekenisvolle toekomst.

 

De waarde van een multigenerationeel perspectief

GBL heeft door haar familiale erfenis een uniek perspectief. Onze tijdshorizon is multigenerationeel. GBL is niet alleen een investeerder, maar ook langetermijn eigenaar en steward van ondernemingen, diep geworteld in het economisch en sociaal weefsel van de landen en samenlevingen waarin het actief is. Een eigenaar die er trots op is verbonden te zijn met sterke ondernemingen en op een efficiënte manier bijdraagt tot hun succes.
Wij hebben de duidelijke plicht om ervoor te zorgen dat de voordelen van dat rijke erfgoed aan kennis, knowhow en ervaring worden doorgegeven aan de volgende generatie bedrijfsleiders die hun rechtmatige plaats innemen aan de top van de grootse bedrijven van morgen.

 

Een betrokken belegger

GBL is ervan overtuigd dat door het realiseren van betekenisvolle groei en het koesteren van grootse bedrijven, financiële beloningen zullen volgen. Het is van nature conservatief. Conservatief in de oorspronkelijke betekenis van het woord, in die zin dat GBL in de eerste plaats streeft naar het behoud en de groei van kapitaal, investeert op lange termijn, maar ook bereid is om zich aan te passen en te evolueren.

De diepgang en lange levensduur van haar relaties stellen GBL in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan de uitdagingen die ondernemingen aangaan. Om aan de bestuurstafel een onderbouwde, externe spreekbuis te zijn en het nodige respect te tonen, maar ook om nieuwe perspectieven te openen waar dat nodig is om zo de veranderingen door te voeren die hen met succes naar de volgende fase van hun evolutie zullen leiden.

Een beter evenwicht vinden 

Wij erkennen het belang van het vinden van het juiste evenwicht tussen onze behoefte om te streven naar een goed financieel rendement en de noodzaak om de integriteit van onze planeet en de gezondheid van de mensen en de samenlevingen die er leven, te beschermen. Het vinden van dat evenwicht is het engagement van GBL, om zo hopelijk betekenisvolle groei te realiseren.