Gedetailleerde netto financiële positie op
31 maart 2019 (in EUR miljoen)

Brutothesaurie

623

Brutoschulden

Institutionele obligatielening : € (1.000) M - Bankschulden : € (69) M

(1.069)

Nettoschulden (exclusief eigen aandelen)

(446)

Eigen aandelen

270

Totaal (inbegrepen in het NAW van GBL)

(176)

Een solide en soepele financiële structuur handhaven en tegelijkertijd de nettoschulden beperken

Vervaldatum van de schuld

Vervaldatum van de schuld

GBL beschikt over niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen voor een bedrag van EUR 2.150 miljoen (weergegeven door de stippellijnen hierboven)

Institutionele obligatieleningen

Risicobeheer

De risico's in verband met het beheer van de thesaurie, financiële instrumenten en financieringen kunnen geraadpleegd worden in de sectie gewijd aan het risicobeheer.