Gedetailleerde netto financiële positie op
30 september 2019 (in EUR miljoen)

Brutothesaurie

2.064

Brutoschulden

Institutionele obligatielening : € (1.000) M - Omruilbare obligaties LafargeHolcim : € (750) M  - Bankschulden : € (81) M - Schuld in verband met de termijnverkopen van Total-aandelen met vooruitbetaling € (771) M

(2.602)

Nettoschulden (exclusief eigen aandelen)

(538)

Eigen aandelen

457

Totaal (inbegrepen in het NAW van GBL)

(81)

Een solide en soepele financiële structuur handhaven en tegelijkertijd de nettoschulden beperken

Vervaldatum van de schuld

Vervaldatum van de schuld

GBL beschikt over niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen voor een bedrag van EUR 2.150 miljoen (weergegeven door de stippellijnen hierboven)

Converteerbare obligatie voor bestaande geregistreerde aandelen van LafargeHolcim Ltd met vervaldatum 30 december 2022 voor een bedrag van 750 miljoen euro

Terms and conditions of the bonds

Institutionele obligatieleningen

Risicobeheer

De risico's in verband met het beheer van de thesaurie, financiële instrumenten en financieringen kunnen geraadpleegd worden in de sectie gewijd aan het risicobeheer.