Gedetailleerde netto financiële positie op
30 september 2020 (in EUR miljoen)

Brutothesaurie

823

Brutoschulden

Institutionele obligatielening : € (1.000) M - Omruilbare obligaties LafargeHolcim : € (750) M  - Bankschulden : € (71) M - Opgenomen kredietlijnen € (500) M

(2.321)

Nettoschulden (exclusief eigen aandelen)

(1.498)

Eigen aandelen

629

Totaal (inbegrepen in het NAW van GBL)

(869)

Een solide en soepele financiële structuur handhaven en tegelijkertijd de nettoschulden beperken

Vervaldatum van de schuld

Vervaldatum van de schuld

GBL beschikt over bevestigde kredietlijnen voor een bedrag van 2.150 miljoen euro, waarvan 500 miljoen euro is opgenomen. Het saldo, hetzij 1.650 miljoen euro is weergegeven door de stippellijnen hierboven.

Converteerbare obligatie voor bestaande geregistreerde aandelen van LafargeHolcim Ltd met vervaldatum 30 december 2022 voor een bedrag van 750 miljoen euro

Voorwaarden en bepalingen van de obligaties

Converteerbare obligatie voor bestaande gewone aandelen aan toonder zonder nominale waarde van GEA Group AG met vervaldatum 29 december 2023 voor een bedrag van 450 miljoen euro

Voorwaarden en bepalingen van de obligaties

Institutionele obligatieleningen

Risicobeheer

De risico's in verband met het beheer van de thesaurie, financiële instrumenten en financieringen kunnen geraadpleegd worden in de sectie gewijd aan het risicobeheer.