Gedetailleerde netto financiële positie op
30 juni 2020 (in EUR miljoen)

Brutothesaurie

1.564

Brutoschulden

Institutionele obligatielening : € (1.000) M - Omruilbare obligaties LafargeHolcim : € (750) M  - Bankschulden : € (71) M - Opgenomen kredietlijnen € (1.000) M

(2.821)

Nettoschulden (exclusief eigen aandelen)

(1.257)

Eigen aandelen

560

Totaal (inbegrepen in het NAW van GBL)

(697)

Een solide en soepele financiële structuur handhaven en tegelijkertijd de nettoschulden beperken

Vervaldatum van de schuld

Vervaldatum van de schuld

GBL beschikt over bevestigde kredietlijnen voor een bedrag van 2.150 miljoen euro, die gedeeltelijk werden opgenomen voor een bedrag van 1.000 miljoen euro. Het saldo, hetzij 1.150 miljoen euro is weergegeven door de stippellijnen hierboven.

Converteerbare obligatie voor bestaande geregistreerde aandelen van LafargeHolcim Ltd met vervaldatum 30 december 2022 voor een bedrag van 750 miljoen euro

Terms and conditions of the bonds

Institutionele obligatieleningen

Risicobeheer

De risico's in verband met het beheer van de thesaurie, financiële instrumenten en financieringen kunnen geraadpleegd worden in de sectie gewijd aan het risicobeheer.