Onze benadering op gebied van verantwoord beheer

GBL heeft als beursgenoteerd investeerder op lange termijn een ESG-Verklaring ontwikkeld. Deze verklaring drukt de kernwaarden uit waardoor GBL en de CEO zich laten leiden bij milieu-, sociale en governancekwesties. Ze stelt de verbintenissen en implementatierichtlijnen van de onderneming betreffende alle drie ESG-pijlers voor.

Lees verder

Als verantwoorde onderneming

Ondanks haar niet-materiële rechtstreekse impact vanuit een milieu- en sociaal oogpunt hecht GBL waarde aan verantwoordelijkheid en bewustzijn m.b.t. ESG. De groep heeft een lange geschiedenis als verantwoorde werkgever, geeft blijk van integriteit en leeft strikte ethische normen na.

Lees verder

 

Als verantwoorde belegger

De materiele impact van GBL is voornamelijk onrechtstreeks, d.w.z. via de ondernemingen in haar portefeuille. ESG-factoren opnemen in haar investeringsanalyse, van de pre-investeringsfase tot de post-investeringsfase, verbetert de prestaties op lange termijn. Dit wordt verder beschreven in sectie 3 van ons ESG-rapport 2021, waarin de positionering van GBL als verantwoordelijke belegger wordt toegelicht en de belangrijkste verbintenissen van haar portefeuillebedrijven worden besproken.

Lees verder

Principes van de UN Global Compact

GBL heeft zich sinds 2018 formeel verbonden tot het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (“UNGC”). Door zich te houden aan de UNGC en zijn 10 principes (die betrekking hebben op mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie) kon GBL alle domeinen bestrijken waarop haar activiteiten een impact kunnen hebben.

GRI / SASB

Het ESG-rapport van GBL werd voorbereid als onderdeel van het Jaarverslag 2021 en conform (i) de Richtlijn 2014/95/EU betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie (omgezet in de Belgische wet van 3 september 2017), (ii) de Global Reporting Initiative ("GRI") Standards (Core Option) en (iii) de normen van Sustainability Accounts Standards Boards (SASB) Vermogensbeheer- en Bewaarnemingsactiviteiten. Dit rapport heeft betrekking op kalenderjaar 2021 (van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021).

PwC heeft ISAE 3000 limited assurance gegeven over geselecteerde milieu- en sociale KPI’s, aangeduid met een Griekse kleine letter bèta (ß) van het Jaarverslag 2021, gepresenteerd overeenkomstig de managementrichtlijnen als uiteengezet in sectie 1 van het Jaarverslag 2021.

Lees verder

 

TCFD

Gezien de uitdagingen en de gevaren van klimaatverandering, onderschrijft GBL publiekelijk het Akkoord van Parijs in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (“United Nations Framework Convention on Climate Change”). GBL ondersteunt bovendien de goedkeuring van de aanbevelingen van de TCFD en de ontwikkeling van aanpassings- en matigingsstrategieën op lange termijn inzake klimaatverandering voor GBL en haar portefeuille van participaties.

In het kader van haar ESG-engagementen voor de periode 2025-2030 wil GBL een klimaatneutraal statuut behouden.

Sinds 2021 is GBL geëngageerd tegenover het Science Based Targets initiatief ("SBTi"). In januari 2022 werden de klimaatdoelstellingen van GBL, in overstemming met een 1,5°C-traject van, door SBTi goedgekeurd.

 

Belangrijkse ESG-engagementen van de ondernemingen in portefeuille

De ondernemingen in portefeuille identificeren en behandelen hun ESG-impact en de bijhorende risico’s in het kader van hun eigen interne controle. In dit deel worden hun strategische ESG-verwezenlijkingen, -engagementen, en -doelstellingen voorgesteld.

Lees verder

Genoteerde investeringen

Private investeringen