Skip to main content
 • 16,93%
  Deelneming in kapitaal 30/09/2018
 • 2.010 EUR M
  Waarde van de deelneming 30/09/2018
 • 16,93%
  Deelneming in stemrechten 30/09/2018
 • 2
  Aantal vertegenwoordigers in de statutaire organen 30/09/2018
Investeringsjaar 2013 Investeringsgeschiedenis

Umicore is een wereldwijde groep gespecialiseerd in materiaaltechnologie en de recyclage van edele metalen. Het bedrijf legt zich toe op toepassings-gebieden waarin zijn knowhow in materiaalkunde, chemie en metallurgie wordt erkend. Het richt zich op drie activiteiten: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling.

 

Resultaten in 2017

Umicore presteerde uitstekend in 2017, in het bijzonder dankzij de sterke groei in het segment Energy & Surface Technologies, dat profiteerde van de grote vraag en de opstart van nieuwe productiecapaciteit voor kathodematerialen.

De omzet en recurrente EBIT voor voortgezette activiteiten stegen met respectievelijk 16% en 24%.

Het bedrijfsresultaat, inclusief dat van de stopgezette activiteiten, groeide met 9% en de recurrente EBIT steeg met 17%. Het recurrente nettoresultaat (deel van de groep) steeg met 15%.

De financiële nettoschuld steeg tot 840 miljoen euro, grotendeels veroorzaakt door de kapitaalinveste-ringen en de netto-uitgaven voor werkkapitaal, alsook door de overnames in Automotive Catalysts en Cobalt & Specialty Materials.

In 2017 werd aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de reorganisatie van de groep:

 • Voltooiing van de in 2015 aangekondigde herschikking van de portefeuille met de desinvesteringen van Building Products, de Thin Film Products activiteiten voor grote oppervlaktecoatings en de Europese activiteiten van Technical Materials;
 • Selectieve overnames ter versterking van de positionering in Catalysis en Cobalt & Specialty Materials.

Op 8 februari 2018 lanceerde Umicore een kapitaalverhoging van 892 miljoen euro aan nieuwe gewone aandelen via een accelerated bookbuild. De opbrengsten zullen worden aangewend voor de financiering van groei-investeringen, met in het bijzonder in kathodematerialen, en zullen meer financiële flexibiliteit bieden om mogelijke overnames en samenwerkingen na te streven die Umicore’s aanbod aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage verder zullen versterken.

Investeringsthesis

Umicore beschikt over een businessmodel dat gericht is op schone technologieën die profiteren van gunstige langetermijntrends, met in het bijzonder activiteiten op het gebied van autokatalysatoren, batterijen voor elektrische auto’s en recyclage van edele metalen.

Op deze terreinen bekleedt Umicore een leidende positie in de wereld, samen met gedegen knowhow, hoogwaardige productiemiddelen en een getalenteerd managementteam.

Bestuur

Raad van Bestuur (2/10*) Auditcomité (1/3*)
Lid Lid
Lid
* Aantal vertegenwoordigers van GBL in de statutaire organen ten opzichte van het totaal aantal leden. Informatie over bestuur is gedateerd 31/12/2017, tenzij vervangen door recentere openbare bekendmakingen.