Profiel

Umicore is een wereldleider op het gebied van materiaaltechnologie en de recyclage van edele metalen en batterijen. Het bedrijf legt zich toe op toepassingsgebieden waarin zijn expertise in materiaalkunde, chemie en metallurgie algemeen erkend is. Het richt zich op drie activiteiten: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling.

6,1 %
Portefeuille van GBL 31/03/2023
8,0 %
Netto dividenden 31/12/2022
Investeringsthesis

Umicore is actief in sectoren met hoge instapbarrières, die gekenmerkt worden door gunstige trends op lange termijn: (i) de auto industrie (elektrische voertuigen, recyclage van batterijen, katalysatoren voor verbrandingsmotoren) en (ii) de recyclage van edelmetalen: 

  • Mobiliteitstransformatie en elektrificatie van voertuigen
  • Wereldwijd toegenomen focus op het verbeteren van de luchtkwaliteit en verstrengde emissiecontroles
  • Schaarste van grondstoffen en het recycleren van batterijen.

Binnen deze domeinen is Umicore een wereldleider, die kan leunen op de volgende troeven:

  • Solide knowhow met baanbrekende technologie en processen van wereldklasse
  • Wereldwijde voetafdruk, met een productiebasis van hoge kwaliteit die in toenemende mate gediversifieerd is
  • Kampioen in duurzaamheid met erkend leiderschap op gebied van ESG, onder meer in het verantwoordelijk verwerven van edelmetalen
  • Een solide balans om ambitieuze ontwikkelingsprojecten te financieren.
  • Raad van Bestuur 2/9*
  • Auditcomité 1/3*
  • Benoemings- en Remuneratiecomité 1/5*