Sinds 2021 vonden twee strategische veranderingen plaats die haar ontwikkeling hebben versneld:

  • De eerste bestond uit het identificeren van een vertical die gericht is op de digitale sector en zich daarin verder te ontwikkelen. Deze vertical, bekend als Sienna Digital, was eind 2021 goed voor 38% van de NAW van Sienna;
  • De tweede was gericht op de uitbreiding van het beheer van activa voor rekening van derden. Dankzij haar ervaring als investeerder, de kwaliteit van GBL - Sienna’s aandeelhouder - en de nieuwe hiervoor beschikbare middelen, heeft Sienna de duidelijke ambitie om een belangrijke naam te worden op het gebied van het beheer van alternatieve en reële activa in Europa, in een sector die voor de komende jaren sterke groeiperspectieven biedt.

De ontwikkeling van het beheer voor rekening van derden is een belangrijke ontwikkeling van het bedrijfs- en exploitatiemodel van Sienna, dat in 2021 verscheidene belangrijke vorderingen maakte, voornamelijk door externe groei. Deze transformatie werd tastbaar met de toekenning van een AIFM-accreditatie in Luxemburg in maart 2021, de overname van een beheerder van vastgoedactiva in augustus 2021 en het begin van exclusieve onderhandelingen voor de overname van twee andere beheersmaatschappijen, die in maart 2022 werden afgerond. 

Met de overname van L’Etoile Properties in augustus 2021 heeft Sienna Investment Managers expertise verworven op het gebied van vastgoedinvesteringen. L’Etoile Properties is een pan-Europese vermogensbeheerder met 6,6 miljard euro onder beheer. L’Etoile Properties, nu bekend als Sienna Real Estate, trekt al meer dan 30 jaar kapitaal aan van internationale institutionele beleggers en richt zich op het investeren in en beheren van vastgoedactiva, met name kantoren op het Europese vasteland. Sienna Real Estate markeerde een evolutie in haar activiteiten door de lancering van haar eerste fonds in oktober 2021. Op 31 december 2021 telde deze entiteit 85 medewerkers in kantoren in Amsterdam, Hamburg, Parijs, Madrid, Londen en Zuid-Korea.

In oktober 2021 kondigden Malakoff Humanis en Sienna Investment Managers aan dat zij exclusieve onderhandelingen waren opgestart met het oog op een lange termijn strategisch partnerschap op het gebied van pensioensparen en spaarproducten voor werknemers in Frankrijk. Deze transactie werd in maart 2022 afgerond. Malakoff Humanis zal een beroep doen op de expertise van Sienna Investment Managers om haar activiteiten op het gebied van pensionspaarproducten en spaarproducten voor werknemers te ontwikkelen en haar klanten een gedifferentieerd en aantrekkelijker beheersaanbod te bieden. Dit innovatieve partnerschap, dat een meerderheidsbelang omvat in MH GA, de beheermaatschappij van Malakoff Humanis (20 miljard euro in AUM eind 2021), zal Sienna in staat stellen zich te positioneren in een snelgroeiende sector via de distributie van spaaroplossingen van Malakoff Humanis.

In november 2021 kondigde Sienna Investment Managers aan dat zij exclusieve onderhandelingen was aangegaan om Acofi over te nemen van bepaalde van haar aandeelhouders (Groupe la Française en niet-uitvoerende partners). Dankzij Acofi zal Sienna Investment Managers erkende expertise verwerven op het gebied van private bedrijfsschulden, vastgoedschulden en schulden op het gebied van hernieuwbare energie, met een totaal beheerd vermogen (AUM) van 2,5 miljard euro (toegezegd en geïnvesteerd). Na afronding van deze transactie in maart 2022, werd Sienna Investment Managers de enige aandeelhouder met zeggenschap van Acofi, samen met haar partners.

Deze transacties stelden Sienna Investment Managers in staat om 6,6 miljard euro aan beheer van activa voor rekening van derden in december 2021 te laten groeien tot ongeveer 30 miljard euro in maart 2022. Dit is volledig in lijn met de ambitie van Sienna Investment Managers om een Europese leider te bouwen in het beheer van alternatieve activa en zich zo te positioneren als een integratieplatform voor deze sector. In een omgeving waarin private markten en reële activa bijzonder aantrekkelijke vooruitzichten bieden, zullen wereldwijde alternatieve platformen het best gepositioneerd zijn om het hoofd te bieden aan de toekomstige consolidatie.