Sinds 2021 vonden twee strategische evoluties plaats die de ontwikkeling van Sienna moeten versnellen.

De eerste verandering bestond erin om onder de investeringen van Sienna Capital een vertical te identificeren die gericht is op de digitale sector. Deze vertical was eind juni 2022 goed voor 26% van de NAW van Sienna.

De portefeuille boekte in het eerste halfjaar 2022 een waardedaling van 653 miljoen euro ten opzichte van eind 2021, wat neerkomt op een organische verandering van -21%. Deze tegenvallende prestatie is voornamelijk toe te schrijven aan beleggingen in digitale sectoren die in het kader van de sell-off van de markt in deze sector aanzienlijke waardeverminderingen hebben ondergaan. Daartegenover hebben de strategieën voor private equity en private credit bevredigende veerkracht aan de dag gelegd, met goede opbrengsten en gezonde waarderingen.

De tweede transformatie bestond in de uitbreiding van het beheer van activa voor rekening van derden. Dankzij haar ervaring als investeerder, de kwaliteit van het GBL-netwerk en de nieuwe middelen die daardoor ter beschikking komen, heeft Sienna Investment Managers (“Sienna IM”) de ambitie om een belangrijke naam te worden op het gebied van het beheer van alternatieve activa in Europa, in een sector die voor de komende jaren sterke groeiperspectieven biedt.

Na de overname in 2021 van L’Etoile Properties, nu Sienna Real Estate, voltooide Sienna IM in het eerste helft 2022 de overnames van Malakoff Humanis Gestion d’Actifs (“MHGA”) en Acofi. Dankzij deze verticals, omgedoopt tot Sienna Gestion en Sienna Private Credit, is het beheerd vermogen (“AUM”) gestegen van ongeveer 6 miljard euro tot bijna 30 miljard euro voor rekening van derden in het eerste halfjaar 2022. Mettertijd zullen organische groei en overnames bijdragen tot de groei van de totale activa.

Eind juni 2022 bedroeg de NAW van Sienna 2,6 miljard euro. Bovendien bedroeg het AUM 33 miljard euro.

In juli 2022 kondigde de pas opgerichte vertical Sienna Private Equity aan een minderheidsbelang te nemen in Eight Advisory, een toonaangevend onafhankelijk financieel en operationeel adviesbureau dat gespecialiseerd is in transacties, herstructurering, transformatie en financial engineering. Sienna IM zal een beroep doen op haar uitgebreide Europese en wereldwijde netwerk om het groeiplan van Eight Advisory te ondersteunen, dat binnen vijf jaar in omvang moet verdubbelen.

Sienna Private Equity streeft naar investeringen tussen 30 en 75 miljoen euro per operatie, en tot 150 miljoen euro in co-investeringsmogelijkheden. Sienna Private Equity richt zich op middelgrote Europese bedrijven die zich richten op media, vastgoed, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening.

Sienna IM zette haar ontwikkeling voort met de aankondiging van een durfkapitaalaanbod, Sienna Venture Capital, in juli 2022. De ambitie is om te investeren in bedrijven en start-ups die deze vertical hun sector en de maatschappij willen zien transformeren.