Sagard werd in 2002 opgericht op initiatief van Power Corporation of Canada.
Eerste verbintenis (30/06/2019) € 385 M
Geïnvesteerd kapitaal (30/06/2019) € 278 M
Resterende verbintenis (30/06/2019) € 106 M
12 % Deel in de portefeuille van Sienna Capital (30/06/2019)
Activiteiten
Private equity
Hoofdzetel
Parijs, Frankrijk
 
Profiel

Sagard investeert in ondernemingen met een waarde van meer dan 100 miljoen euro die toonaangevend zijn op hun markt, voornamelijk in Franstalige Europese landen. Sagard begeleidt hen in hun groei, aan de zijde van het management.

Waarde van de deelneming (30/06/2019) € 202 M
Distributie tot op heden ontvangen (30/06/2019) € 286 M
Investeringsthesis

GBL zegde aan het eerste Sagard fonds (Sagard I) een bedrag van 50 miljoen euro toe. In de loop van het boekjaar 2006 heeft GBL een initieel bedrag van 150 miljoen euro geïnvesteerd in de opvolger van het fonds, Sagard II, dat in 2014 is teruggebracht tot 113 miljoen euro.

In 2013 nam Sienna Capital deel aan de lancering van Sagard 3. De totale toezegging van Sienna Capital aan Sagard 3 bedraagt 218 miljoen euro.

Sienna Capital ontvangt bepaalde gunstige financiële voorwaarden in verband met haar steun aan Sagard 3.