De lijst van investeringen is niet exhaustief; voor meer informatie kan u het laatste Jaar- of Halfjaarverslag van GBL raadplegen