Marcho Partners werd in 2019 door Carl Anderson gelanceerd als een wereldwijd technologiegericht hedgefonds.
Eerste verbintenis (16/07/2019) € 150 M
Geïnvesteerd kapitaal (16/07/2019) € 150 M
Activiteiten
Wereldwijde, beursgenoteerde technologieaandelen.
Hoofdzetel
London, United Kingdom
 
Profiel

Marcho Partners is een wereldwijd technologiegericht hedgefonds dat belegt in beursgenoteerde technologiebedrijven die buiten de VS en China zijn gevestigd. Het fonds beheert een geconcentreerde portefeuille van lange en korte posities met als doel het behalen van een superieur langetermijnrendement.

Investeringsthesis

In het kader van een langetermijnovereenkomst heeft Sienna Capital in juli 2019 150 miljoen euro toegezegd. In ruil voor deze ondersteuning geniet Sienna Capital bepaalde gunstige voorwaarden.