Skip to main content
 • 0,61%
  Deelneming in kapitaal 30/09/2018
 • 905 EUR M
  Waarde van de deelneming 30/09/2018
 • 1,15%
  Deelneming in stemrechten 30/09/2018
 • 1
  Aantal vertegenwoordigers in de statutaire organen 30/09/2018
Investeringsjaar 1989 Investeringsgeschiedenis

Total is één van de grootste olie- en aardgasgroepen ter wereld. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en bestrijkt elk segment van de olie-industrie, van Ontginning tot Verwerking. Total is ook een belangrijke speler op chemiemarkt en zet zich in voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Resultaten in 2017

In 2017 steeg de Brent van 44 dollar per vat in 2016 tot 54 dollar per vat, terwijl hij volatiel bleef. De groep heeft aangetoond in staat te zijn het voordeel van de hogere prijzen te benutten door een aangepast nettoresultaat van 10,6 miljard dollar te publiceren, een stijging van 28% (tegenover een stijging van de Brent met 24% vanaf 2016) en een rendement op eigen vermogen van meer dan 10%, het hoogste onder de grote spelers. In het bijzonder in Ontginning steeg het resultaat met meer dan 80% en de operationele cashflow met bijna 40%.

De financiële discipline werd met succes volgehouden. Organische investeringen bedroegen 14,4 miljard dollar, in lijn met een prognose van 13 tot 15 miljard dollar, en de kostenbesparingen bedroegen 3,7 miljard dollar in 2017, meer dan de doelstelling van 3,5 miljard dollar. De productiekosten daalden van 9,9 dollar/voe (1) in 2014 tot 5,4 dollar per vat olie equivalent in 2017.

Deze sterke resultaten waren vooral te danken aan de groei van de productie (5% in 2017), met in het bijzonder de opstart van Moho-Nord in de Republiek Congo, de opleving van Kashagan in Kazachstan en de toetreding tot Al-Shaheen in Qatar. De Verwerking bevestigde zijn vermogen om ongeveer 7 miljard dollar aan operationele kasstroom te genereren en rapporteerde een rendement op geïnvesteerd kapitaal van meer dan 30%.

In Exploration & Production bereidt de groep zich voor op toekomstige groei met de aangekondigde overname van Maersk Oil. In het kader van zijn geïntegreerde gasstrategie kondigde zij de overname van de LNG-activiteiten van ENGIE aan om ten volle te profiteren van de snelgroeiende LNG-markt.

Dankzij de strategie die sinds 2015 is geïmplementeerd, heeft de groep zijn autonoom break-even punt vóór dividend teruggebracht tot 27 dollar per vat en heeft de groep 22 miljard dollar aan operationele cashflow kunnen genereren. De groep heeft zijn balans verder verstevigd en beëindigde het jaar met een gearing van 14%, een aanzienlijke daling in vergelijking met 2016.

In dit verband besliste de Raad van Bestuur om de korting op het scrip-dividend af te schaffen en een nieuw aantrekkelijk beleid voor aandeelhoudersrendement voor te stellen voor de komende drie jaar.

Investeringsthesis

Total presteerde beter dan zijn concurrenten en toonde zijn veerkracht in een moeilijke omgeving:

 • Geïntegreerd model, van exploratie tot eindklant
 • Operationele uitmuntendheid voor al haar activiteiten
 • Gedisciplineerde houding ten aanzien van kosten en investeringen
 • Olieactiviteit met laag breakeven-punt
 • Ontwikkeling van aardgasactiviteiten.
 • Doelstelling om de belangrijkste speler te worden op het gebied van duurzame energie om de energie-uitdagingen het hoofd te bieden.

Bestuur

Remuneratiecomité (1/5*) Raad van Bestuur (1/12*) Audit Comité (1/4*)
Lid Lid
* Aantal vertegenwoordigers van GBL in de statutaire organen ten opzichte van het totaal aantal leden. Informatie over bestuur is gedateerd 31/12/2017, tenzij vervangen door recentere openbare bekendmakingen.