Skip to main content
  • 75 % - 80 %
  • Doelstelling op lange termijn
  • (bijdrage tot de portefeuille van GBL)

  Investeringen, doorgaans van meer dan één miljard euro, hoofd­zakelijk in beursgenoteerde vennootschappen waarin GBL over een langere periode een zekere invloed kan uitoefenen. Zij vormen het grootste deel van de portefeuille.

  • 10 % - 15 %
  • Objectif à long terme
  • (contribution au portefeuille de GBL)

  Une sélection réduite de participations de taille moins importante (EUR 250 millions - 1 milliard), cotées en bourse ou non, ayant le potentiel de devenir stratégiques dans la durée, au sein desquelles GBL vise à devenir un actionnaire de référence et, pour les sociétés de taille moyenne, à prendre éventuellement une position majoritaire.

  • 10 %
  • Doelstelling op lange termijn
  • (bijdrage tot de portefeuille van GBL)

  Onder Sienna Capital vallen belangrijke deelnemingen in private­equityfondsen, schuld­ of specifieke themafondsen. GBL wil de diversificatie van haar portefeuille verderzetten en haar doel van waardecreatie bereiken door haar alternatieve beleggingen verder te ontwikkelen binnen Sienna Capital.

Over

GBL wil op lange termijn waarde creëren aan de hand van een gediversifieerde portefeuille die op twee activa-categorieën berust: Genoteerde Investeringen en Sienna Capital.

Binnen de Genoteerde Investeringen speelt GBL haar rol van lange termijn aandeelhouder en herschikt regelmatig haar portefeuille om tot een evenwicht te komen tussen groei- en rendementswaarden.

Governance

GBL streeft naar een positie van referentie­aandeelhouder in het kapitaal van haar Genoteerde Investeringenen zodat zij er een actieve rol in de governance kan spelen.

Investeringscriteria

De portefeuille Genoteerde Investeringen en de nieuwe investeringen van GBL voldoen aan duidelijke criteria.

Genoteerde Investeringen moeten hun zetel hebben in Europa, wereldleider zijn in hun sector en een blootstelling genieten aan groeimarkten, wat hen een groot potentieel biedt om waarde te creëren. Ze moeten over financiele middelen beschikken die op hun strategie zijn afgestemd en geleid worden door kwaliteitsvolle managers met een strategische visie op de waardecreatie die ze met de steun van GBL als vriendschappelijke aandeelhouder op lange termijn kunnen verwezenlijken.