Skip to main content
  • 75 % - 80 %
  • Doelstelling op lange termijn
  • (bijdrage tot de portefeuille van GBL)

  Investeringen, doorgaans van meer dan één miljard euro, hoofd­zakelijk in beursgenoteerde vennootschappen waarin GBL over een langere periode een zekere invloed kan uitoefenen. Zij vormen het grootste deel van de portefeuille.

  • 10 % - 15 %
  • Objectif à long terme
  • (contribution au portefeuille de GBL)

  Une sélection réduite de participations de taille moins importante (EUR 250 millions - 1 milliard), cotées en bourse ou non, ayant le potentiel de devenir stratégiques dans la durée, au sein desquelles GBL vise à devenir un actionnaire de référence et, pour les sociétés de taille moyenne, à prendre éventuellement une position majoritaire.

  • 10 %
  • Doelstelling op lange termijn
  • (bijdrage tot de portefeuille van GBL)

  Onder Sienna Capital vallen belangrijke deelnemingen in private­equityfondsen, schuld­ of specifieke themafondsen. GBL wil de diversificatie van haar portefeuille verderzetten en haar doel van waardecreatie bereiken door haar alternatieve beleggingen verder te ontwikkelen binnen Sienna Capital.

Over

GBL wil de diversificatie van haar portefeuille consolideren en haar doelstellingen van waardecreatie verwezenlijken door haar alternatieve beleggingen verder te ontwikkelen binnen haar dochteronderneming Sienna Capital.

De strategie van Sienna Capital bestaat erin een aantrekkelijk en risicogewogen rendement te boeken via een gediversifieerde portefeuille van beleggingsbeheerders die goed presteren in hun domein van expertise (private-equityfondsen, schuldfondsen en specifieke themafondsen).

Sienna Capital is een actieve en betrokken partner in de vennootschappen waarin het investeert. Sienna Capital steunt de beheerders en helpt hen geld op the halen, nieuwe talenten aan te trekken en investeringsmogelijkheden te vinden door hen aanbevelingen voor deugdelijk bestuur en best practices te geven.

Strategie

Sienna Capital biedt de fondsbeheerders een onderscheidende aanpak door kapitalen op lange termijn aan te brengen tegen voordelige financiële voorwaarden en een rol als een actieve en waardecreëerende partner te spelen.

De ontwikkelings- en diversificatiestrategie bestaat erin de lancering van nieuwe fondsen te ondersteunen en de mogelijkheden voor directe verbintenissen met andere investeringsbeheerders te onderzoeken.

Sienna Capital verwerft inkomsten uit meerwaarden, interesten, dividenden en beheerskosten waarover werd onderhandeld in het kader van akkoorden voor inkomstendeling met zijn onderliggende fondsen.

Prestaties

In 2017 investeerde Sienna Capital indirect via zijn onderliggende fondsen 94 miljoen euro. Dit bedrag behelst voornamelijk (i) de investering in Keesing door Ergon Capital Partners III (“ECP III”), (ii) een aantal opvolgingsinvesteringen door Sagard 3, (iii) de investeringen in Xeris en Ineldea door Mérieux Participations II, (iv) en ook een aantal nieuwe verrichtingen die werden afgesloten door Kartesia, PrimeStone en BDT Capital Partners.

Sienna Capital heeft 320 miljoen geïnd, voornamelijk door de verkoop van Golden Goose en EliTech door ECP III en uikeringen van KCO III.

In september 2017 zegde Sienna Capital een bedrag van 25 miljoen euro toe aan Backed. In december 2017 zegde Sienna Capital 200 miljoen euro toe aan ECP IV.

De bijdrage van Sienna Capital tot de nettodividenden van GBL bedroeg 40 miljoen euro in 2017.

Colin Hall

Sienna Capital - CEO
Tel: +352.27.21.22
colin@sienna-capital.com 
www.sienna-capital.com