Skip to main content

PrimeStone volgt een strategie van constructief en actief beheer in middelgrote Europese beursgenoteerde ondernemingen die een groot potentieel voor waardecreatie hebben door strategische, operationele en financiële optimalisering. PrimeStone creëert waarde door een langetermijnperspectief, een actieve aanpak en een aanzienlijke invloed op de onderliggende investeringen door een constructieve dialoog met raden van bestuur en directieteams.

Sienna Capital & PrimeStone

In het kader van een langetermijnovereenkomst investeerde Sienna Capital 150 miljoen euro in februari 2015. In ruil voor zijn steun aan PrimeStone geniet Sienna Capital van gunstige financiële voorwaarden.

Boekjaar 2017

In 2017 voltooide PrimeStone 2 nieuwe investeringen.