Skip to main content
 • 9,43%
  Deelneming in kapitaal 30/09/2018
 • 2.434 EUR M
  Waarde van de deelneming 30/09/2018
 • 9,43%
  Deelneming in stemrechten 30/09/2018
 • 2
  Aantal vertegenwoordigers in de statutaire organen 30/09/2018
Investeringsjaar 2006 Investeringsgeschiedenis

LafargeHolcim, ontstaan uit de fusie tussen Lafarge en Holcim, officieel bekrachtigd in juli 2015, is wereldleider in bouwmaterialen. Het bedrijf biedt de meest innovatieve oplossingen voor cement, beton en aggregaten om aan de behoeften van de klant te voldoen.

De groep biedt werk aan ongeveer 81.000 mensen in meer dan 80 landen en kent een evenwichtige spreiding met aanwezigheid in mature markten en groeimarkten.

 

Resultaten in 2017

In 2017 heeft LafargeHolcim opnieuw verbeteringen laten zien in de belangrijkste maatstaven in het bijzonder op het vlak van de netto-omzet en recurrente EBITDA, gedreven door uitstekende kostenbeheersing en commerciële initiatieven.

De sterke prestatie was het meest zichtbaar in Noord- en Latijns-Amerika, terwijl de meeste overige regio’s bleven groeien dankzij de nettoverkopen en de recurrente EBITDA die hoger waren dan vorig jaar op vergelijkbare basis.

Het voortzetten van de trend van 2016 en het benadrukken van het evenwichtige karakter van de portefeuille, zowel op de gevestigde als op de opkomende markten, hebben een positieve bijdrage geleverd. Vooral Latijns-Amerika presteerde goed dankzij infrastructuurprojecten en detailhandelsverkopen, goed kostenbeheer en hogere prijzen.

De omzet van LafargeHolcim is in 2017 op vergelijkbare basis met 4,7% gestegen, vooral dankzij de groei van de cementvolumes. Rekening houdend met het effect van desinvesteringen (- 6,5%) en wisselkoerseffecten (- 1,1%) daalde de gerapporteerde omzet met 2,9% tot CHF 26.129 miljoen.

De recurrente EBITDA bereikte 5.990 miljoen CHF over het boekjaar. De recurrente EBITDA op vergelijkbare basis steeg met 6,1% over het jaar.

Een gedetailleerd onderzoek van de activaportefeuille, en in het bijzonder van het landenrisico, resulteerde in een bijzondere waardevermindering van 3.829 miljoen CHF. De bijzondere waardeverminderingen betroffen voornamelijk goodwill en activa die in het kader van bedrijfscombinaties zijn geherwaardeerd. Dit resulteerde in een nettoverlies voor de groep van 1.675 miljoen CHF, tegenover een winst van 1.791 miljoen CHF in 2016. Vóór waardeverminderingen en desinvesteringen bedroeg het nettoresultaat, deel van de groep, 1.417 miljoen CHF, 11,3% meer dan dat van 1.273 miljoen CHF in 2016.

De winst per aandeel vóór waardeverminderingen van activa en desinvesteringen bedraagt 2,35 CHF in het jaar, tegen 2,10 CHF in 2016. De vrije kasstroom steeg met 1,5% over het jaar.

De nettoschuld bedroeg op 31 december 2017 14.346 miljoen CHF, een daling van ongeveer 400 miljoen CHF ten opzichte van het voorgaande jaar.

Investeringsthesis

De groep is goed gepositioneerd om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de toenemende verstedelijking en groeiende vraag naar duurzame bouwoplossingen. De inzet van de fusie in 2015 is niet veranderd:

 • Creëren van een onbetwiste leider in de sector van de bouwmaterialen
 • Herschikken van de portefeuille in de richting van de meest veelbelovende regio’s in termen van groei
 • Potentieel om aanzienlijke synergiën te bewerkstelligen
 • Verbetering van de operationele prestaties en de sterkte van de balans

Bestuur

Raad van Bestuur (2/10*) Benoemings- Remuneratie- en Governance Comité (1/5*) Strategisch en Duurzame Ontwikkeling Comité (1/4*) Auditcomité (1/4*)
Lid Lid
Lid Lid Lid
* Aantal vertegenwoordigers van GBL in de statutaire organen ten opzichte van het totaal aantal leden. Informatie over bestuur is gedateerd 31/12/2017, tenzij vervangen door recentere openbare bekendmakingen.