Profiel

GEA is een van ‘s werelds grootste leveranciers van uitrusting en projectbeheer voor een breed scala van verwerkende industrieën. De technologie richt zich op componenten en productieprocessen voor diverse markten, in het bijzonder in de voedings- en drankensectoren. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 18.000 mensen in dienst.

2,1 %
Portefeuille van GBL 30/09/2021
3,2 %
(1) Netto dividenden 31/12/2020

Met uitsluiting van de terugbetalingen door de Franse belastingautoriteiten in verband met bronheffingen die op Total- en ENGIE-dividenden werden toegepast

Investeringsthesis

De industrie combineert gunstige langetermijntrends,consolidatiemogelijkheden en hoge toetredingsdrempels:

  • Eindmarkten voor Food en Beverage gedreven door verstedelijking met groeiende middenklasse
  • Meer aandacht voor voedselveiligheid en -kwaliteit
  • Meer belangstelling voor energie-efficiënte automatisering

In deze sector is GEA een wereldleider met financiële prestatiesdie opwaarts potentieel bieden:

  • Wereldleider met nummer 1 of 2 posities in de meestevan zijn markten
  • Unieke technologie, knowhow en innovatiecapaciteiten
  • Nieuw managementteam gericht op het versnellen van organischegroei op middellange termijn en het verbeteren van winstgevendheid
  • Solide kasstroomgeneratie en balansprofiel
  • Goede positionering om consolidatiemogelijkhedente grijpen
  • Toezichtsraad 1/12*
  • Presiding Committee 1/6*