Skip to main content

Backed is een durfkapitaalfonds en heeft een uniek investeringsaanbod, aangezien een investeringsteam van millennials zich richt op millennials ondernemers die producten maken en diensten aanbieden voor millennials.

Sienna Capital & Backed

In het kader van een langetermijnovereenkomst investeerde Sienna Capital in september 2017 25 miljoen euro. In ruil voor de steun aan Backed profiteert Sienna Capital van een aantal gunstige financiële voorwaarden.

Boekjaar 2017

Op 31 december 2017 bedroegen de investeringen van Backed 13 miljoen euro over 23 transacties, waarvan er 6 werden uitgevoerd in 2017.