Skip to main content

*Verplicht veld

Groep Brussel Lambert ("GBL") wenst uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die u hierboven hebt verstrekt, evenals aanvullende gegevens die door de dienstverlener voor het bezorgen van informatie GBL zijn verzameld voor de volgende doeleinden (gelieve het relevante vakje aan te vinken voor uw toestemming voor een periode van twee jaar) :

Gelieve er rekening mee te houden dat uw gegevens worden overgedragen aan de dienstverlener voor het bezorgen van nieuws van GBL, waarbij een overdracht wordt uitgevoerd naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, namelijk de Verenigde Staten van Amerika. Deze aanbieder heeft zich echter gehouden aan het EU-VS-privacyschild om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten plaatsvinden met een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Voor meer informatie over de bovenstaande verwerking en over uw rechten met betrekking tot dergelijke verwerking, inclusief uw recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, raadpleegt u ons Algemeen Privacybeleid