Geschiedenis van alle de portefeuille investeringen

2018

Verkoop van 6,6% van het kapitaal van Burberry

Sale

8/05/2018 - Verkoop van het volledige belang van GBL in Burberry. De opbrengst van de verkoop bedraagt ongeveer 498 miljoen GBP en levert een meerwaarde op van ongeveer 83 miljoen GBP. Deze meerwaarde zal geen invloed hebben op het geconsolideerd nettoresultaat van GBL als gevolg van het in voege treden van IFRS 9.

Verbintenis van Sienna Capital om te investeren in Flora Food Group

Acquisition

Op 8 maart 2018 heeft GBL, via haar dochtervennootschap Sienna Capital, zich ertoe verbonden om 250 miljoen euro te investeren, naast fondsen die gelieerd zijn aan de investeringsmaatschappij KKR, in Flora Food Group (« FFG »), Unilever Spreads Business. De afronding van de transactie wordt medio 2018 verwacht, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties en overleg met werknemers in bepaalde rechtsgebieden.

Verhoging van het belang in GEA

Acquisition

GEA Group (« GEA ») heeft op 3 april 2018 aangekondigd dat GBL op 23 maart 2018 de drempel van 5,0% van de stemrechten van de vennootschap heeft overschreden. Op 31 maart 2018 houdt GBL een deelneming aan van 5,25 % in het kapitaal (4,25% per 31 december 2017), voor een beurswaarde van 349 miljoen euro.

Deelneming van GBL aan de kapitaalverhoging van Umicore

Acquisition

Op 8 februari 2018 kondigde Umicore een kapitaalverhoging van 892 miljoen euro aan om haar groei-investeringen te financieren. De opbrengst van de plaatsing zal de groep ook meer financiële flexibiliteit bieden om externe groei-activiteiten te ondersteunen en om potentiële partnerschappen aan te gaan om zijn aanbod van materialen voor milieuvriendelijke mobiliteit en recyclage te versterken.

2017

Toetreding tot het kapitaal van Burberry

Acquisition

Burberry Group Plc (« Burberry ») publiceerde op 10 november 2017 dat GBL de drempel van 6,0% van de stemrechten van de vennootschap heeft overschreden. GBL heeft haar belang in Burberry verder verhoogd en bezit eind 2017 6,46% van deze onderneming.

Sienna Capital : nieuwe verbintenis in Backed 1 LP

Acquisition

Op 29 september 2017 heeft Sienna Capital een bedrag van 25 miljoen euro toegezegd aan Backed 1 LP, een in Londen gevestigd risicokapitaalfonds dat gespecialiseerd is in de sector van de nieuwe digitale technologieën.

Uitkering van 100 miljoen euro door het KCO III-fonds van Kartesia

Acquisition

Op 30 september 2017 is het KCO III-fonds van Kartesia volledig belegd en heeft het een totaalbedrag van 100 miljoen euro uitgekeerd, wat overeenkomt met ongeveer 21% van het opgevraagde kapitaal.