Eind 2022 bedroeg de NAW van GBL Capital ongeveer 2,5 miljard euro en was samengesteld uit investeringen voornamelijk in externe fondsen (waaronder private equityhedge funds en venture capital), alsook directe investeringen en co-investeringen in ondernemingen voor bedragen tot 250 miljoen euro. 

Sinds de oprichting in 2013 is deze activiteit snel gegroeid en heeft ze bijgedragen tot de cash earnings van GBL. Eind 2022 was de NAW van GBL Capital beïnvloed door de conservatieve afwaardering van digitale activa in het tweede en derde kwartaal. De andere activacategorieën bleven veerkrachtig, waarbij de investeringen in zowel externe fondsen als directe / co-investeringen bijdroegen tot de waardecreatie binnen de portefeuille. In de loop van het jaar werd kapitaal in nieuwe opportuniteiten ingezet na verschillende succesvolle exits. 

In de komende twee jaar wil GBL Capital de initiatieven en fondsen van Sienna Investment Managers ondersteunen met zaai-investeringen voor een totaal van 800 miljoen euro.