2019
Resultaten per 30 september 2019
Halfjaarresultaten 2019
Online publicatie van het verslag over de betalingen aan de overheid
Resultaten per 31 maart 2019
Betaaldatum van het dividend
Datum waarop de coupon wordt onthecht
Gewone Algemene Vergadering 2019
Jaarresultaat 2018
Resultaten per 30 september 2019
Halfjaarresultaten 2019
Online publicatie van het verslag over de betalingen aan de overheid
Resultaten per 31 maart 2019
Betaaldatum van het dividend
Datum waarop de coupon wordt onthecht
Gewone Algemene Vergadering 2019
Jaarresultaat 2018