Skip to main content

Een solide en soepele financiële structuur handhaven en tegelijkertijd de nettoschulden beperken

Netto financiële positie
Historische gegevens

20181107 CHART Evolution debt September 30, 2018-NL

Gedetailleerde netto financiële positie op 30 september 2018

Brutothesaurie 590
Brutoschulden*  (1.154)
Nettoschulden (exclusief eigen aandelen) (564)
Eigen aandelen 201
Totaal (inbegrepen in het NAW van GBL) (363)

* Institutionele obligatielening : €(1.000)M - Converteerbare obligaties : €(201)M - Bankschulden : €(69)M

Brutoschulden

20181107 CHART Gross debt profile September 30, 2018-NL

Vervaldatum van de schuld

20181107 CHART Debt maturity profile September 30, 2018-NL

Institutionele obligatieleningen

Risicobeheer

De risico's in verband met het beheer van de thesaurie, financiële instrumenten en financieringen kunnen geraadpleegd worden in de sectie gewijd aan het risicobeheer.