Skip to main content

Beheer van de GBL-aandelen op naam

GBL-aandelen zijn aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Aandeelhouders die ervoor kiezen om hun GBL-aandelen in te schrijven in het register van aandelen op naam ontvangen per brief uitnodigingen voor de Algemene Vergaderingen en de bijbehorende documenten.

Ieder GBL-aandeel op naam geeft de houder recht op één stem. Aan aandelen op naam toegekende dividenden worden gestort op de bankrekening die de aandeelhouder aan GBL heeft meegedeeld.

Aandelen op naam worden kosteloos beheerd door GBL.

Veel gestelde vragen

Dit document biedt louter ter informatie een algemeen en beknopt antwoord op de vaakst door GBL-aandeelhouders gestelde vragen. Het vormt geen juridisch advies en de vennootschap wijst alle aansprakelijkheid af. We bevelen de aandeelhouders aan om hun adviseur te raadplegen voor informatie over hun persoonlijke situatie.

 1. Hoe zet ik mijn gedematerialiseerde GBL-aandelen om in aandelen op naam?

  Vraag uw financieel tussenpersoon om de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam om te zetten. Bezorg GBL uw gegevens en het nummer van de rekening waarop de dividenden moeten worden betaald. Na de inschrijving zendt GBL aan de aandeelhouder een certificaat ter bevestiging van de inschrijving in het register van aandelen op naam. Als de uitbetalingsdatum van een coupon nadert, moet u in het oog houden op welke datum de coupon geknipt moet worden.

 2. Hoe zet ik mijn GBL-aandelen op naam om in gedematerialiseerde aandelen?

  Stuur een ondertekend verzoek naar de Juridische Dienst van GBL met vermelding van het nummer van de effectenrekening waarop de aandelen moeten worden overgedragen. Als de uitbetalingsdatum van een coupon nadert, moet u in het oog houden op welke datum de coupon geknipt moet worden.

 3. Hoe deel ik een wijziging van adres, e-mailadres, telefoonnummer of rekeningnummer mee?

  Breng de Juridische Dienst van GBL op de hoogte per e-mail (pmaters@gbl.be) of brief (Marnixlaan 24, 1000 Brussel).

 4. Wat moet ik doen om het saldo van mijn positie in GBL-aandelen op naam te kennen?

  Contacteer de Juridische Dienst van GBL per telefoon (+32 2 289 17 52), brief (Marnixlaan 24, 1000 Brussel) of e-mail (pmaters@gbl.be).

 5. Hoe verkoop ik mijn GBL-aandelen op naam op de beurs?

  Om GBL-aandelen op naam op de beurs te kunnen verkopen, moet u ze eerst omzetten in gedematerialiseerde aandelen. Zie vraag 2.