Skip to main content

De netto-actiefwaarde per aandeel wordt wekelijks gepubliceerd op de website op basis van de slotkoers van elk week en het detail van de samenstelling ervan wordt driemaandelijks meegedeeld bij de publicatie van de resultaten.

 • 115,51
  Netto-actiefwaarde EUR per aandeel15-03-2019
 • 18.638
  Globale netto-actiefwaarde EUR M15-03-2019
 • 25,48%
  Disagio15-03-2019
ICON
Loading...
EUR per share
ANA

 

Historische gegevens (globale NAW) sinds 1998

NAW en beurskoers van GBL sinds 2004

 

Gedetailleerde netto-actiefwaarde

30 september 2018

  % kapitaal in bezit Beurskoers (in euro) In miljoen euro
Genoteerde Investeringen      
adidas 7,50 210,90 3.310
SGS 16,60 2,584 2.893
Pernod Ricard 7,49 141,30 2.811
Imerys 53,75 63,60 2.725
LafargeHolcim 9,43 42,52 2.434
Umicore 16,93 48,17 2.010
Total 0,61 55,84 905
GEA 7,29 30,68 404
Ontex 19,98 18,35 302
Parques Reunidos 21,19 11,50 197
Andere     240
Sienna Capital     1.344
Portefeuille     19.574
Eigen aandelen     201
Omruilbare / converteerbare obligaties    

(84)

Bank- en obligatieschulden     (1.069)
Cash/quasi-cash/trading     590
Netto-actiefwaarde (globaal)     19.211
Netto-actiefwaarde per aandeel (in EUR)(1)     119,06
Beurskoers (in EUR)     90.30
Disagio (in %)     24,2


(1) Op basis van 161.358.287 aandelen

 

Beginselen

De evolutie van de netto-actiefwaarde van GBL vormt, net als de evolutie van haar beurskoers, haar cash earnings en haar resultaat, een belangrijk criterium voor de beoordeling van de prestaties van de groep.

De netto-actiefwaarde is een conventionele referentie die verkregen wordt door bij de marktwaarde van de portefeuille van deelnemingen, de brutothesaurie en de eigen aandelen toe te voegen, na aftrek van de brutoschulden.

De volgende waarderingsbeginselen worden in aanmerking genomen:

 • de genoteerde deelnemingen en de eigen aandelen in portefeuille worden gewaardeerd tegen slotkoers. De waarde van de aandelen die bestemd zijn als dekking van eventueel door de groep aangegane verbintenissen wordt echter begrensd tot de omzettings-/uitoefenprijs;
 • de niet-genoteerde deelnemingen worden gewaardeerd tegen boekwaarde, na aftrek van eventuele waardeverminderingen;
 • de waarde van de portefeuille van Sienna Capital komt overeen met de som van de verschillende deelnemingen, gewaardeerd aan marktwaarde, zoals opgegeven door de fondsbeheerders, waaraan de nettothesaurie van Sienna Capital wordt toegevoegd of, indien van toepassing, de nettoschuld van Sienna Capital wordt afgetrokken.

De nettothesaurie of desgevallend nettoschuld (exclusief eigen aandelen) bestaat uit de brutothesaurie en de brutoschuld.

De brutoschuld omvat alle financiële schulden van het segment Holding (converteerbare en omruilbare obligaties, obligatieleningen en bankschulden), gewaardeerd tegen hun nominale terugbetalingswaarde.

De brutothesaurie omvat de liquide middelen en kasequivalenten en de daarmee gelijkgestelde middelen (financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden, ...) van het segment Holding. Zij wordt gewaardeerd tegen boekwaarde of marktwaarde (voor bepaalde kasequivalenten).

De thesaurie- en schuldindicatoren worden weergegeven op het niveau van de Holding om de specifieke financiële structuur van GBL en de beschikbare financiële middelen voor de uitvoering van haar strategie weer te geven.

Voor de berekening van de netto-actiefwaarde per aandeel wordt gebruik gemaakt van het aantal GBL-aandelen van het uitstaande kapitaal op de waarderingsdatum. Het is mogelijk dat bepaalde minder belangrijke gebeurtenissen niet in aanmerking worden genomen in de meegedeelde waarde. Het gecombineerde effect van die elementen bedraagt echter niet meer dan 2% van de netto-actiefwaarde.

De gedetailleerde netto-actiefwaarde wordt elk kwartaal samen met de bekendmaking van de resultaten meegedeeld.

De netto-actiefwaarde wordt wekelijks op deze website gepubliceerd.