Skip to main content
 • 7,29%
  Deelneming in kapitaal 30/09/2018
 • 404 EUR M
  Waarde van de deelneming 30/09/2018
 • 7,29%
  Deelneming in stemrechten 30/09/2018
 • Aantal vertegenwoordigers in de statutaire organen 30/09/2018
Investeringsjaar 2017 Investeringsgeschiedenis

GEA is een van ‘s werelds grootste leveranciers van uitrusting en projectbeheer voor een breed scala van verwerkende industrieën. De technologie richt zich op componenten en productieprocessen voor diverse markten, in het bijzonder in de voedings- en drankensectoren. Het bedrijf heeft wereldwijd bijna 18.000 mensen in dienst.

Resultaten in 2017

Het orderboek van de groep (inclusief deze van acquisities) steeg met 1,7% ten opzichte van 2016 tot 4,8 miljard euro, een nieuw record voor GEA. In de zuivelverwerkende industrie en in mindere mate ook in de drankenindustrie is wat terughoudendheid geconstateerd voor wat betreft de investeringen. Dit effect werd meer dan tenietgedaan door een groei met dubbele cijfers in de melkveehouderij en meer dan 5% groei in de voedingsmiddelen- en farmaceutische/chemische industrie.

In 2017 realiseerde GEA een geconsolideerde omzet van ongeveer 4,6 miljard euro, een stijging met 2,5% op vergelijkbare basis in vergelijking met 2016.

De omzet in de divisie Uitrustingsgoederen steeg met 4,9% op een constante/vergelijkbare basis, voornamelijk als gevolg van ontwikkelingen in de zuivelverwerkende, melkveehouderij en voedingsmiddelenindustrie.

De omzet in de divisie Oplossingen steeg licht met 0,6% op vergelijkbare basis. Hoewel de omzet van de industriële klanten in de farma-/chemie- en drankensector daalde, steeg de omzet in de voedingsmiddelensector aanzienlijk.

De operationele EBITDA was met 564 miljoen euro iets lager dan vorig jaar. Dit komt overeen met een marge van 12,2%. Het omvat bijkomende kosten voor de 20 miljoen euro vulmachines van de divisie Oplossingen.

Het geconsolideerde resultaat van het boekjaar bedraagt 243 miljoen euro, tegenover 285 miljoen euro in 2016, voornamelijk als gevolg van de herwaardering van de uitgestelde belastingen als gevolg van de daling van de Amerikaanse vennootschapsbelasting.

Dankzij het in maart 2017 gelanceerde aandelen-inkoopprogramma van 450 miljoen euro is het gemiddeld aantal uitstaande aandelen met 3% gedaald, wat resulteerde in een winst per aandeel van 1,31 euro tegenover 1,48 euro per aandeel vorig jaar.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 270 miljoen euro, een stijging met 108 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar, dankzij de daling van de behoefte aan werkkapitaal. GEA besteedde 119 miljoen euro aan investeringen en 234 miljoen euro aan acquisities.

Na de uitkering van het dividend en de inkoop van eigen aandelen daalde de netto kaspositie van 783 miljoen euro eind 2016 tot 6 miljoen euro eind 2017.

Op de Algemene Vergadering op 19 april zal een dividend van 0,85 euro per aandeel worden voorgesteld, 6,25% meer dan vorig jaar.

Investeringsthesis

GEA is een wereldleider die profiteert van gunstige langetermijntrends op de markt, met financiële resultaten die een opwaarts potentieel bieden:p>

 • Veerkrachtige en structureel groeiende eindmarkten en belangrijke toegangsdrempels
 • Wereldleider met nummer 1 of 2 posities in de meeste van zijn markten
 • Unieke technologie, knowhow en innovatiecapaciteiten
 • Solide kasstroomgeneratie en balansprofiel
 • Goede positionering om consolidatiemogelijkheden te grijpen

Bestuur

Toezichtsraad (1/12*)
Lid
* Aantal vertegenwoordigers van GBL in de statutaire organen ten opzichte van het totaal aantal leden. Informatie over bestuur is gedateerd 31/12/2017, tenzij vervangen door recentere openbare bekendmakingen.